10.04.2018 r.

JAK WYDAWALIŚMY PIENIĄDZE NA ZAKUP GŁÓWNYCH MEDIÓW DLA NASZYCH LOKALI w 2017 r.

            Pierwszy kwartał każdego roku to czas rozliczeń, analiz i sprawozdań
z prowadzonych działań i zakupów u każdego zarządcy budynków. Nie inaczej jest u nas w Spółdzielni. Dzisiaj chcemy przedstawić jak zużywaliśmy dwa główne media kupowane od żyrardowskich dostawców – ciepło i wodę.

            Na odbywanej dwa tygodnie temu, jubileuszowej uroczystości z okazji 60-lecia Spółdzielni, dziękowaliśmy naszym głównym dostawcom mediów (wody i ciepła) – spółkom miejskim, za życzenia i upominki przekazane spółdzielni.

To nasi najwięksi i solidni partnerzy handlowi. Do podziękowań dodaliśmy przypomnienie, że my także jesteśmy największym partnerem dla tych firm, w dodatku bardzo solidnym finansowo, który pomimo zwłoki w płatnościach przez wielu naszych mieszkańców, comiesięcznie, regularnie przekazuje pełne kwoty naliczeń za dostarczone media.

            A są to kwoty niemałe. W całorocznym budżecie spółdzielni za 2017 r., który wyniósł 43,238 mln.zł. przekazaliśmy za dostarczone usługi; do P.E.C.-u - 13,436 mln.zł., do P.G.K-u – 6,408 mln.zł. To 45,9% całorocznego budżetu spółdzielni.

            Dlatego proszę się nie dziwić, że dokładnie przyglądamy się tym wydatkom
i szczegółowo analizujemy okoliczności zużywania poszczególnych mediów.

I tak:

1. Zużycie ciepła

            W okresie sezonu grzewczego kupowane ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania budynków i lokali oraz do uzyskiwania centralnej ciepłej wody – podgrzewanej w węźle każdego budynku.

Dlatego zużycie ciepła na ogrzanie lokali analizujemy po każdym mijającym miesiącu sezonu grzewczego, natomiast zużycie ciepła do podgrzewania wody, w okresach półrocznych.

- Tegoroczny sezon grzewczy przekroczył już 70% czasu swojego normalnego przebiegu. Mamy jego wyniki za okres 5 miesięcy i analizujemy je porównując z latami poprzednimi oraz z sumą zaliczek zebranych od mieszkańców w tym okresie. Z analiz wyłączyliśmy koszty opłaty stałej, niezależnej od stopnia zużywania ciepła. Płaci się je przez cały rok jako opłatę abonamentową niepodlegającą rozliczeniu i są one uzależnione między innymi od stopnia termoizolacji budynku. W 2017 r. wydaliśmy na nie 3,790 mln.zł. Tymczasem na koszty zmienne w całym 2017 r. – 6,600 mln.zł.

Przedstawiamy je w poniższej tabelce (kwoty w tys.zł.) w odniesieniu do sezonu 2017/2018.

Miesiąc sezonu

Sezon 2015/2016

koszty

Sezon 2016/2017

koszty

Sezon 2017/2018
naliczenia koszty wyniki

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

614,1

740,3

781,5

1.403,6

775,7

638,6

836,8

1.029,9

1.324,0

1.022,8

996,4

996,4

996,4

996,4

996,4

578,9

735,5

945,4

1.020,4

1.123,5

+417,5

+260,9

+51,0

-24,0

-127,1

RAZEM

5 miesięcy

4.315,2 4.852,1 4.982 4.403,7 +578,3

            Analiza zestawionych wyników pokazuje, że pomimo dość chłodnego okresu
w miesiącach styczniu i lutym br., utrzymujemy bezpieczny zapas nadwyżki środków zebranych od mieszkańców, która po rozliczeniu całego okresu będzie im zwrócona, zgodnie ze wskazaniami podzielników. Zakładamy też że w dwóch ostatnich miesiącach sezonu grzewczego nadwyżka ta ulegnie zwiększeniu.

2. Opłaty za ciepłą wodę.

            W 2017 r. w części zmiennej wyniosły 2.743 mln.zł., z czego 1,874 mln.zł. rozliczono w cenie jednostkowej m3 wody dla każdej nieruchomości, zaś kwotę 0,868 mln.zł.,
w opłatach za gotowość instalacji do podawania wody odbiorcom.

            W sumie mieszkańcy 98 nieruchomości mieszkalnych ŻSM, wyposażonych
w instalację centralnej ciepłej wody, zużyli jej 127.134 m3 w całym 2017 r. Daje to średnie zużycie miesięczne ciepłej wody na lokal w ilości 2,26 m3. Czy to dużo, czy mało osądźcie Czytelnicy sami. Średnie miesięczne zużycie ciepłej wody na osobę z tych budynków wyniosło 1.04 m3.

            Jak wiadomo, koszt podgrzania jednostki wody w danej nieruchomości jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu zużywania tej wody. Automatyka w węzłach cieplnych utrzymuje bowiem stopień podgrzania wody w określonej temperaturze. Jeżeli podgrzewana woda nie jest przez mieszkańców odbierana w lokalach a jedynie cyrkuluje w zamkniętym obiegu, to ulega wystudzeniu i musi być ponownie (często wielokrotnie) podgrzewana. To zwiększa koszt podgrzania, który będzie przypisywany do mniejszej ilości odebranej wody. Rośnie więc jej cena podgrzania i stąd potrzeba co półrocznej korekty kwot zaliczek i gotowości dla każdej nieruchomości.

            W 2017 r. z grupy 98 nieruchomości, tylko 19-cie miało ujemny bilans rozliczeń. Dzięki uzyskanym wynikom, na kolejny okres rozliczeniowy w 19-tu budynkach obniżyliśmy kwotę zaliczki na podgrzanie, a w 6-ciu wprowadziliśmy obniżkę kwoty gotowości. Ale korekty in plus za podgrzanie musieliśmy dokonać w 26-ciu budynkach, zaś za gotowość
w 27-u. W pozostałych 53-ech budynkach z instalacją c.c.w. zaliczki pozostawiliśmy niezmienione.

3. Zimna woda

            W 2017 r. kupiliśmy dla 13.348 – mieszkańców naszych budynków usługę wodno-kanalizacyjną (dostawa wody i odbiór ścieków) za kwotę 6,386 mln.zł. (22 tys.zł kosztowała dostawa wody do obiektów niemieszkalnych). Było to 458.788 m3 wody (w skali miesięcznej to 38.232m3) Z danych tych wynika, że miesięczne zużycie wody na osobę wyniosło u nas 2,86 m3.

            Coraz lepiej (dzięki zdalnym odczytom wodomierzy wykonywanych w jednym momencie dla rozliczanego budynku) udaje nam się ograniczyć poziom nierozliczającej się wody (tzw. wody osieroconej). Jej wskaźnik dla całej spółdzielni za 2017 r. wyniósł 3,9%
i osiągnął przyzwoity poziom krajowy.

------------------

            Przekazujemy czytelnikom powyższe zestawienia licząc, że wielu z nich zainteresuje wiadomość, gdzie i jak jest wydawana znacząca część wnoszonych przez nich opłat.
W przypadku niedosytu informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi służbami.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu