Portret dłużnika

04.08.2015 r.

PORTRET DŁUŻNIKA WEDŁUG KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW. DWA LATA BEZ PŁACENIA CZYNSZU.

Aż 400 mln zł zaległych czynszów są już winni spółdzielniom właściciele mieszkań. Przybywa osób, które tracą mieszkania z powodu kredytów w parabankach.

Rekordziści mają na swoim koncie długi, których war­tość często przewyższa cenę sporego mieszkania w du­żym mieście - wynika z da­nych Krajowego Rejestru Długów, w którym zarejestrowana jest mniejsza część z 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych w kraju.

- Najbardziej zadłużonym lokatorem jest 66-let­nia kobieta z województwa zachodniopomorskiego, która ma do oddania spół­dzielni 342 tys. zł. Zaraz po niej jest
57-letni mężczyzna z Małopolski z zadłużeniem sięgającym 335 tys. zł. To ogromne, kumulowane lata­mi zaległości - podkreśla Adam Łącki, prezes Krajo­wego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD BIG).

Ponad połowę łącznej kwoty z 400 mln zł długów czynszowych mają do odda­nia lokatorzy z trzech woje­wództw: śląskiego, dolnoślą­skiego i mazowieckiego. Najlepiej pod tym względem wypadają mieszkańcy woj. lubuskiego, którzy są zadłu­żeni „tylko" na 860 tys. zł.

Szymon Rosiak, prezes legionowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej, mówi, że ostatnio pojawił się nowy typ dłużników mieszkaniowych: klienci parabanków. - Jest spora grupa osób, szczególnie wśród tych, którzy nigdy wcześniej nie byli właściciela­mi mieszkań, a potem uwłasz­czyli się za symboliczną zło­tówkę, która postanawia wy­korzystać nieruchomość, by zabezpieczyć pożyczki w pa­rabankach - opowiada Szy­mon Rosiak. - Niedawno mieliśmy w spółdzielni taką sytuację: kobieta pożyczyła z parabanku
20 tys. zł. Spłaciła 32 tys. zł, ale jej zadłużenie nadal wynosiło 20 tys. zł. Nie była w stanie dalej regulować zobowiązania. Parabank, chcąc dostać należność, do­prowadził do licytacji komor­niczej jej lokalu.

I tak lokal wart około 200 tys. zł zostaje sprzedany przez komornika za 120-140 tys. zł.
- Podobnych sprzeda­
ży komornicznych mieliśmy ostatnio 14. I wygląda na to, że będzie ich przybywać. Ludzie z parabanków wie­dzą, do jakiego klienta się zgłaszać i jak zabezpieczyć swoje interesy, korzystając z ich nieruchomości - dodaje prezes Rosiak.

Ofiarami takich praktyk padają na ogół emeryci, bo mają pewne źródło dochodu, Szybko się jednak okazuje, że nie tylko nie są w stanie regulować rat, ale i czynszu wraz z opłatami za media, i wpadają w spiralę zobowią­zań. Nowa grupa dłużników to osoby 30-40-letnie, bez pracy, żerujące na rodzicach. Gdy ci umrą, nie płacą za lo­kal.

Z badania „Portfel staty­stycznego Polaka" przepro­wadzonego przez TNS Pol­ska na zlecenie KRD wynika, że statystyczna rodzina w Polsce płaci co miesiąc osiem różnych rachunków na łączną kwotę 920 zł. Po­łowa tej kwoty to czynsz.

Tymczasem średnia wartość lokatorskiego długu wpisa­na z tego tytułu do KRD wynosi
11,8 tys. zł. Oznacza
to, że przeciętny zadłużony lokator zalega ponad 25 miesięcy
z opłatami za
mieszkanie.

- Najczęściej dłużnicy traktują niepłacenie czynszu jako formę kredytu. Zakłada­ją, że jeśli odłożą spłatę na kolejny miesiąc, nie poniosą żadnych konsekwencji -mówi Radosław Koński, dy­rektor departamentu windy­kacji Kaczmarski Inkasso.
-
Jednak to pierwszy krok do popadnięcia w długi, bo w kolejnym miesiącu do spłaty będzie nie 500 zł, ale dwa razy tyle, a po trzech miesią­cach już 1,5 tys. zł. Skumulo­wane należności znacznie trudniej jest spłacić, szcze­gólnie że dochodzą do nich odsetki i koszty windykacji.

Jednak z czynszem zalega­ją nie tylko konsumenci. 70 mln zł do oddania spół­dzielniom mają przedsię­biorcy. Dług „firmowego" rekordzisty z Małopolski to aż 832,51 tys. zł.
- Z naszych
danych wynika, że duże problemy z regulowaniem opłat za czynsz mają spółki
i
instytucje. To aż 70 proc. dłużników - zwraca uwagę Adam Łącki. Najwięcej winne są firmy z Mazowsza (20 proc.) i Śląska (18 proc.)

Średni dług lokatora w danym województwie w tys. zł. (źródło Krajowy Rejestr Długów/TNS)

 

 

Grażyna Błaszczak

-----------------------

            W Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która znajduje się poza rejestrem KRD, zadłużenie czynszowe w grupie lokali mieszkalnych wyniosło na dzień 30 czerwca br. – 4,619 mln. zł, i zmniejszyło się w stosunku do sytuacji z końca 2014 r. o ponad 252 tys. zł. Zresztą globalne zadłużenie w grupie wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w kraju jest znacznie większe niż 400 mln. zł. podane przez KRD i przekracza poziom 1,5 mld. zł. W Krajowym Rejestrze Długów zarejestrowane są jedynie te z największym zadłużeniem. U nas średni dług na lokatora zadłużonego, liczony wg systemu KRD wyniósł za ten okres 1,85 tys. zł.

My też mamy swojego rekordzistę jeśli idzie o poziom długu. Pozostawiona przez męża
43 letnia kobieta, nie płacąc nic przez 7 lat uciułała dług w wysokości ponad 158 tys. zł.
Z czego blisko 62 tys. to należne spółdzielni i zasądzone, odsetki statutowe.

Wobec tej kobiety spółdzielnia prowadzi od kilku lat intensywne działania windykacyjne. Jej lokal ma status własnościowy, stąd dopuszczalne prawne działania to windykacja komornicza z nieruchomości. Niestety z przeprowadzonych trzech licytacji komorniczych żadna nie była udana (nie zgłosił się chętny do licytacji).

Zatem problem nadal istnieje. Jeśli idzie o pozostałych dłużników, to zintensyfikowanie wobec nich działań komorniczych i bezwzględna egzekucja odsetek statutowych powoduje, że rozpoczął się, a takie mamy przeświadczenie, powolny spadek zadłużenia, który
w I półroczu wynosił 4,97 proc. w opłatach czynszowych i 5,71 proc. w opłatach za wodę.

                                                                                           Zarząd ŻSM

Ps. W tekście wykorzystano materiały z dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu