16.06.2020 r.

REALIZACJA PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS”
NADAL PO OMACKU.

            Po czterech latach od wprowadzenia przez rząd zjednoczonej prawicy, efekty programu „Mieszkanie plus” są mizerne. Dzisiaj Ministerstwo rozwoju kierowane przez Panią wicepremier J. Emilewicz ma kolejne, nowe pomysły.

            Wprowadzany przez rząd premiera Morawieckiego narodowy program mieszkaniowy, kierowany do ludzi niezamożnych, przewidywał wybudowanie dla nich do końca 2019 r.
100 tys. mieszkań na wynajem – o czym bezwzględnie premier zapewniał w kwietniu 2018 r. Życie pokazało, że były to obietnice na wyrost, bez realnych szans na realizację.

A przecież program „Mieszkanie plus” był sztandarowym elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Tymczasem cztery lata funkcjonowania „Mieszkania plus” dało następujące efekty:

● PFR Nieruchomości (państwowy fundusz rozwoju) w ramach komercyjnego segmentu
   oddał do użytku 909 mieszkań na wynajem, ok. 2 tys. jest w budowie.

● W latach 2016 ÷ 2020 (wg stanu na koniec kwietnia br.). Bank Gospodarstwa Krajowego
   (kredytujący państwowe programy strukturalne) zakwalifikował ponad 160 wniosków
   TBS-ów do preferencyjnego kredytu i ponad 590 wniosków gmin do bezzwrotnego
   finansowania.

● Zakwalifikowane przez BGK wnioski dotyczą realizacji ponad 7,7 tys. mieszkań na
   wynajem o umiarkowanym czynszu oraz 12 tys. lokali komunalnych.

● Dotychczas oddano do użytkowania 3,2 tys. mieszkań na wynajem w TBS-ach i 5,4 tys.
   mieszkań realizowanych przez gminy.

● Krajowy Zasób Nieruchomości zgromadził 122 nieruchomości pod budowę tanich
   mieszkań, o łącznej powierzchni ponad 896 ha.

● Na dopłaty do czynszów „Mieszkanie na start” wydano w 2019 roku około 500 tys. zł.
   dofinansowując wynajem 903 mieszkań. Statystycznie więc jedna rodzina dostała łącznie  
   553,70 zł.

            Podajemy te dane za Ministerstwem Rozwoju, które powstało jesienią ubiegłego roku i którym kieruje nowa wicepremier. Wynika z nich że w ocenie Ministerstwa – Narodowy Program Mieszkaniowy z 2016 r. dał bardzo dobre podwaliny do działania i został zaadresowany do całości społeczeństwa, a nie tylko do jednej grupy.

Niestety nie uwzględniał w żaden sposób, udziału w nim spółdzielczości mieszkaniowej, jej potencjału organizacyjnego a także znaczącego dostępu do gruntów inwestycyjnych, które posiadają spółdzielnie funkcjonujące poza wielkimi aglomeracjami.

            A przecież pomimo wielkich oczekiwań na tanie mieszkania w dużych miastach, zarówno w Warszawie czy w Krakowie – w ciągu czterech lat od ogłoszenia programu „Mieszkania plus” nie powstało ani jedno.

            Przygotowując nowe propozycje, jako korektę do programu „Mieszkanie plus” , wicepremier Emilewicz, konsultowała je z przedstawicielstwem spółdzielczości mieszkaniowej (Związek Rewizyjny SM RP, którego członkiem jest nasza Spółdzielnia)
i dawała nadzieję na szerszy udział spółdzielczości w społecznym segmencie programu.

            By rozwijać społeczną politykę mieszkaniową, która w stosunku do rynkowego segmentu programu mieszkaniowego wykonywanego przez PFR Nieruchomości, była zaniedbywana, Ministerstwo Rozwoju chce nawiązać silniejszą współpracę z samorządami, dopłacając im do TBS-ów, przekazując techniczne rozwiązania, przekazując grunty
z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Przewiduje się dopłaty do budownictwa komunalnego gmin, w wysokości ponad 35 proc. , którą jest wkład własny gmin. Będą one wnoszone w postaci gruntów z Państwowego Funduszu Dopłat.

            Niestety w nowym programie Rządu, nie znalazło się, pomimo zapowiedzi, miejsce dla uczestnictwa w nim dla budownictwa spółdzielczego. A szkoda, bo nasze doświadczenie i kadra techniczna w wielu spółdzielniach, potrafiąca sprawnie poprowadzić procesy inwestycji mieszkaniowych, a także grunty inwestycyjne jakie spółdzielczość posiada, nie będą wykorzystane w tej ważnej dla społeczeństwa sprawie.

            My w Żyrardowie również oczekiwaliśmy na nowe rozwiązania, które włączą nas
w program dostępu do środków państwa i pozwolą na budowę tanich mieszkań.

Mamy bowiem, poza realizowanym 24-lokalowym budynkiem na os. Piękna, przygotowane w pełni do budowy dwa kolejne o 74 mieszkaniach (łącznie). I zaczniemy je budować, jeśli nie w segmencie społecznym (przy współudziale środków Państwa o które występujemy do BGK), to na pewno jako budownictwo komercyjne ale realizowane w systemie non-profit.

Czy tak będzie niedługo, zobaczymy?

Póki co otrzymaliśmy również z Ministerstwa Rozwoju informację, że nakłady na działania zwalczające skutki pandemii w spółdzielniach mieszkaniowych (w tym i w naszej na dezynfekcję drzwi i kabin dźwigów osobowych) nie będą spółdzielniom zrefinansowane przez Rząd.

I to też jest przykre !

Zarząd ŻSM

09.06.2020 r.


ENERGIA ELEKTRYCZNA ZE SŁOŃCA
– CORAZ BARDZIEJ BRZMI INTRYGUJĄCO !

         Dosyć długo odkładaliśmy na potem plany związane z fotowoltaiką
w spółdzielczych budynkach. Krajowe lobby węglowe wspierane przez populizm wielu rządów, skutecznie odciągały nasze zainteresowania od innych źródeł energii, niż wytwarzanych z materiałów kopalnych. Dzisiaj
w dobie kryzysu klimatycznego, ale także w efekcie potężnego wzrostu cen energii elektrycznej w naszym kraju, postanowiliśmy skierować się w stronę energii słonecznej.

         Na dzień dzisiejszy wzrost cen energii elektrycznej nie dotknął jeszcze indywidualnych odbiorców w mieszkaniach, ale już energia elektryczna na oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, piwnic, ciągów pieszych czy pracy dźwigów osobowych wzrosła.
Podobnie wzrosły koszty energii dla budynków administracyjnych, biurowych czy domów kultury - o blisko 50 procent. I dalej będą wzrastały, bo Europa będzie nakładała na naszą energetykę węglową kolejne karne opłaty klimatyczne. A przecież za to też płacą mieszkańcy. Stąd nasze zainteresowanie fotowoltaiką i plany by skierować ją w miejsca najbardziej prądożercze z grupy naszych obiektów. Stąd powrót do fotowoltaiki, która ze względu inne ważniejsze potrzeby z zakresu termomodernizacji, nie była u nas dotychczas obiektem zainteresowania.

            Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Dzisiaj słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. U nas, ze względu na szkodliwe zmiany klimatyczne i na przesuwanie się strefy suszy z Afryki do Europy ( w tym do naszego kraju) mamy coraz więcej dni słonecznych i energii ze słońca, którą należy wykorzystywać, alternatywnie do energii z węgla.

            Energia elektryczna ze słońca już od ponad ćwierć wieku była wykorzystywana
w niewielkich urządzeniach przenośnych, takich jak kalkulatory, zegarki, lampy zewnętrzne
i sygnalizatory drogowe, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody (bojlery słoneczne).

            Słońce to naturalne źródło energii z którego może czerpać każdy, co jest bardzo istotne w okresie postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnących cen energii elektrycznej.

            Przyjrzyjmy się, gdzie powstaje energia elektryczna ze słońca. Pozyskiwanie jej to proces odbywający się etapami. Podstawowym elementem instalacji jest ogniwo fotowoltaiczne, które dla wytworzenia większej ilości energii łączy się w moduły fotowoltaiczne.
            W ogniwach zachodzi zjawisko przekształcania w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny
w wyniku działania czynników zewnętrznych (tj. temperatury lub promieniowania słonecznego). Do produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. Grupa modułów zasilających jeden falownik tworzy tzw. panel fotowoltaiczny, montowany na konstrukcji wsporczej (na dachach lub na powierzchni ziemi w tzw. farmach słonecznych).

            Przebieg procesu dostawy energii elektrycznej pochodzącej ze słońca do naszych gniazdek w pomieszczeniach jest następujący:

- Prąd powstały w modułach zostaje przekazany do falownika, którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny (odwrotnie niż w przypadku prostownika), który posiada te same cechy i te same parametry co prąd w naszych gniazdach.

Falownik kontroluje ponadto pracę naszej mikroelektrowni co oznacza, że na bieżąco dopasuje ona parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci, a także ulega odłączeniu w momencie wykrycia jakiejkolwiek awarii.

Monitoruje on także wszelkie parametry użyteczne do analizy działania fotowoltaiki.

            Energia niewykorzystana w procesie produkcji fotowoltaicznej, to ta część wyprodukowanej energii, która jest odprowadzana z instalacji do sieci energetycznej zasilającej budynek.

Licznik dwukierunkowy na instalacji dokonuje pomiarów dwu kierunkowego przepływu tzn. zlicza energię elektryczną pobraną z instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci energetycznej. Może się bowiem zdarzyć, że energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania.

            W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej,
a my możemy odebrać 80 proc. wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane
z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na własny użytek.

Dla instalacji, których moc nie przekracza 10 kW obowiązuje stosunek 1 : 0,8 w ramach systemu opustów, co oznacza, że za 1 kWh (kilowatogodzinę) oddaną do sieci energetycznej właściciel mikroelektrowni może otrzymać 0,8 kWh.

            W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kW rozliczamy się w stosunku 1 : 0,7 (oddana przez nas 1 kilowatogodzina pozwala na odbiór jej 0,7 części). W sytuacji gdy istniejącego zapotrzebowania nie da nam się całkowicie pokryć, wykorzystując wcześniej wytworzoną i oddaną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1 : 1.

______________

            Przedstawiona powyżej informacja przybliży czytelnikom zasady funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej. My w naszym rejonie funkcjonowania (województwo mazowieckie) przez długie lata byliśmy poza obszarami wspomaganymi przez fundusze państwowe, czy unijne. Środki na projekty fotowoltaiczne kierowane były na ścianę wschodnią, województwa zachodnie czy Wielkopolskę. U nas na woltaikę dostawały je budynki w strefach rewitalizacji, czy obiekty dydaktyczne.

            Rozwój tych instalacji następował w budownictwie jednorodzinnym, hotelarstwie
i budynkach w chronionych strefach turystycznych.

A przecież korzyści z instalacji w systemy fotowoltaiczne to:

- niezależność energetyczna,

- zabezpieczenie spółdzielni przed skutkami podwyżek cen energii elektrycznej,

- obniżenie kosztów utrzymania części wspólnych.

            Przeanalizowaliśmy, te korzyści i poddaliśmy ocenie kierunek oraz kolejność ewentualnych działań w tym zakresie.

Analiza pokazała, że największe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną liczoną
w kWH w 2019 r. wystąpiło:

- w budynku Biura Zarządu              - 55000

- w wieżowcach 3-klatkowych          - 29000

- w wieżowcach 2-klatkowych          - 14000

            Dlatego władze spółdzielni (uchwała nr 19 RN z dnia 30.04.br) podjęły decyzję
o rozpoczęciu działań w zakresie rozwoju fotowoltaiki w naszych zasobach.

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna której autorem koncepcji jest inż. Marcin Popiel (notabene pracownik spółdzielni, który koncepcję opracował w ramach swoich obowiązków służbowych i posiadanych uprawnień) zostanie zamontowana w najbliższym okresie na budynku biura przy ul. Środkowej. Jej koszt w wysokości 85 tys. zł. brutto zwróci się
w okresie siedmioletniej pracy instalacji.

            Instalacja którą przedstawia załączona wizualizacja ma moc 19.04 kW i składać się będzie z 56 szt. modułów monokrystalicznych o mocy jednostkowej 340W. Zakładany
w projekcie roczny uzysk z instalacji fotowoltaicznej to 17500 kWh, co stanowi jedną trzecią zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. O kolejnych krokach w tych działaniach będziemy informowali naszych mieszkańców i czytelników na bieżąco.

Zarząd ŻSM

26.05.2020 r.

KOLEJNE TARCZE ANTYKRYZYSOWE POMIJAJĄ SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWĄ

            Dwa miesiące temu przedstawialiśmy czytelnikom nasz wewnętrzny program działań, w związku z rozprzestrzenianiem się po kraju pandemii koronawirusa.
W zestawie tych działań były takie, które realizowaliśmy własnymi siłami oraz te, co do których niezbędnym wydawała się pomoc Państwa. Dotyczyłaby ona głównie sfery materialnej i wsparcia ekonomicznego spółdzielców w ich budynkach.

            Do chwili obecnej Rząd RP uchwalił już trzy Tarcze Antykryzysowe, jednak pomimo zapewnień o potrzebie uwzględnienia w którejś z nich interesów członków spółdzielni mieszkaniowych, rozwiązania takie nie zostały włączone do tarczy.

            W skali całego kraju zaległości w opłatach za mieszkania przekraczają obecnie miliard zł.. W wyniku epidemii zaczynają się powiększać. Ludzie tracą pracę, nie mają dochodów, nie mają więc środków na opłacenie rachunków. Przy braku odpowiednich programów rządowych, które przewidywałyby refundację ponoszonych wydatków, może to doprowadzić do jeszcze większego zadłużenia.

            Spółdzielnie mieszkaniowe to podmioty działające w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb swoich członków oraz ich rodzin. Realizując ww. cele, pełnią niezmiernie ważną rolę społeczną jak również gospodarczą. Swoją działalność podstawową prowadzą non profit. Są one jednostkami samowystarczalnymi finansowo, których źródłem finansowania są opłaty od użytkowników lokali.

            Skutki ekonomiczne wywołane epidemią koronawirusa dotykają w szerokim zakresie większość członków spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ zmniejszą się wpłaty z tytułu opłat za mieszkania (wzrosną zaległości w opłatach). U nas w ŻSM zanotowaliśmy na przestrzeni pierwszych czterech miesięcy br. 8,5 proc. wzrost zadłużenia. (do poziomu
4,1 mln. zł).

Należy założyć, że poziom ten może się powiększać.

            Dlatego Rząd RP powinien obniżyć koszty eksploatacji budynków mieszkalnych
w spółdzielniach, które powinny być objęte pomocą wynikającą z filarów tzw. tarczy antykryzysowej, w sferze ekonomiczno – finansowej spółdzielni i jej członków. O to wnosi ruch spółdzielczy w Polsce, poprzez swoje przedstawicielstwo – jakim jest Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

            Pomoc dla spółdzielni mieszkaniowych może być dokonana przez obniżenie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych, co wpłynie na poziom należnych opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych. Obniżenie tych kosztów winno być w zakresie:

1. Zwolnienia z obowiązku płacenia składek do ZUS (bez dodatkowych opłat i odsetek).

2. Zwolnienia z wnoszenia podatku od nieruchomości, za okres trwania pandemii.

3. Zwolnienia z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych na cele mieszkaniowe lub o nieuregulowanym stanie, za okres trwania epidemii.

4. Wprowadzenia zakazu podwyższenia cen i taryf za dostawę mediów (c.o., c.w., gaz, energia elektryczna, woda i kanalizacja) do końca 2020 r.

5. Zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochody spółdzielni mieszkaniowych, w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z pozostałej działalności. Zwolnienie spółdzielni mieszkaniowych
z obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych pozwoli na zmniejszenie obciążeń mieszkańców i realizację przedsięwzięć służących bezpieczeństwu mieszkańców
(w zakresie zamieszkania i ich możliwości finansowych).

6. Skrócenia terminów zwrotu VAT z obecnych 60 dni do 14 dni, uwolnienia środków
z rachunków VAT (zblokowanych z uwagi na mechanizm split-payment).

7. Zawieszenia spłaty pożyczek i kredytów na termomodernizację zasobów mieszkaniowych lub obniżenie oprocentowania do 0,05% oraz umożliwienie uzyskania wyższej premii termomodernizacyjnej bądź wyższego umorzenia pożyczek.

8. Umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym korzystania z dotacji na finansowanie kosztów budowy i montażu instalacji fotowoltaicznych.

9. Przyjęcia jednolitych zasad pomocy Państwa dla wszystkich najemców lokali użytkowych, nie tylko dla najemców lokali w zasobach gminnych.

10. Obniżenia, do odwołania oprocentowania kredytu do poziomu stopy referencyjnej 1.00% lub mniejszej w skali rocznej i zobowiązanie banku kredytującego inwestycje do zaniechania pobierania marży banku od spółdzielni mieszkaniowych prowadzących inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem oraz budowę mieszkań z lokatorskim prawem do lokalu.

11. Zawieszenia do końca 2020 r. toczących się postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych oraz nierozpoczynanie nowych kontroli podatkowych do końca 2020 r.

            Zarządy spółdzielni będą także podejmowały działania mające na celu pomoc członkom w trudnej sytuacji finansowej wywołanej epidemią korona wirusa poprzez m.in. nie naliczanie odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat, nie wszczynanie postępowania sądowego w stosunku do osób które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, umożliwienie spłaty zadłużenia w ratach.

            Związek Rewizyjny S.M. R.P. stoi na stanowisku, że wdrożenie powyższych rozwiązań pomoże spółdzielniom mieszkaniowym a tym samym kilkunastu milionom Polaków przetrwać kryzys związany z epidemią.

Dobrym rozwiązaniem byłoby także całościowe lub częściowe opłacanie w okresie epidemii ze środków unijnych lub rządowych, czynszów jakie wnoszą członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz najemcy zasobów spółdzielczych.

            Rząd RP powinien również zawiesić spłatę pożyczek i kredytów na termomodernizację zasobów mieszkaniowych lub obniżyć ich oprocentowanie. Nie powinno też zabraknąć zwolnienia z CIT dochodów spółdzielni uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z pozostałej działalności.

            Celowym byłoby także wprowadzenie zmian w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 proc. najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. w gospodarstwie wieloosobowym. W sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego korona wirusem i utratą pracy przez wielu mieszkańców stosowanie kryterium dochodowego jest nieuzasadnione. Należy umożliwić rozpatrywania wniosków składanych przez osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku
z panującą epidemią.

            Bardzo poważny problem stanowi również brak krajowych programów, które zrefundowałyby spółdzielniom koszty związane z dezynfekcją, w tym też z ozonowaniem części nieruchomości wspólnych oraz pomieszczeń spółdzielni. Koszt przeprowadzenia skutecznej i stałej dekontaminacji nieruchomości to koszt często w dziesiątkach tysięcy złotych, które spółdzielnie mieszkaniowe ponoszą w celu ochrony swoich członków przed zakażeniem COVID-19. Jest to więc wzrost kosztów o ok. 10-15 % w stosunku do dotychczas ponoszonych w skali całych zasobów.

            Brak realizacji powyższych postulatów, może doprowadzić do jeszcze większego zadłużenia członków, a w konsekwencji zubożenia polskiego społeczeństwa.

------------------

Podzielamy i popieramy to stanowisko ruchu spółdzielczego. U nas też ludzie mają problemy z opłatami, też liczą każdą złotówkę.

To przez ich naciski po półtoramiesięcznym okresie zmniejszyliśmy skalę dezynfekcji
w klatkach schodowych do połowy częstotliwości (co drugi dzień), a z końcem miesiąca maja przerywamy dalszą akcję z powodu przesyłanych do nas sygnałów, o wysokich kosztach
i sceptycyzmu co do jej skuteczności. Liczymy, że pandemia wygaśnie i niedługo będziemy mogli wrócić do normalności. Natomiast nie wiemy, czy możemy liczyć, że Rząd RP uzna konieczność wdrożenia postulatów mieszkańców spółdzielczych domów w Polsce i pomocy dla nich która to pomoc pomogłaby łatwiej dotrwać do końca pandemii.

Zarząd ŻSM

02.05.2020 r.

DO BIUR NASZEJ SPÓŁDZIELNI MOŻNA JUŻ PRZYJŚĆ

            W ślad za urzędami gmin, które są stopniowo odmrażane, także i my otwieramy się szerzej na potrzeby naszych mieszkańców. Coraz więcej spraw będzie można załatwić osobiście, choć do powrotu do stanu sprzed pandemii daleko.

            Od minionego poniedziałku do naszych biur wrócili, w szerszym zakresie załatwianych spraw, interesanci.

W okresie obostrzeń sanitarnych, kiedy fizyczny dostęp mieszkańców do biur i kas spółdzielni, nie był możliwy większość naszych służb funkcjonowała normalnie.

Sprawowany był dozór konserwatorski nad instalacjami, trwała obsługa sanitarna nieruchomości przez Zakłady Porządkowe i gospodarzy, prowadzone były zaplanowane roboty remontowe na poszczególnych nieruchomościach. Prowadziliśmy także konserwację zieleni, w tym koszenie traw w osiedlach.

            Nasi mieszkańcy mogli zgłaszać potrzeby telefonicznie i pocztą elektroniczną.
W sprawach niezbędnych (uzyskanie zaświadczeń z działu lokalowego dla notariusza czy dla Urzędu Miasta) mogli liczyć na fizyczny kontakt z przedstawicielem komórki Spółdzielni, przygotowującej dokumenty.

            Przypomnijmy, że działania ograniczające funkcjonowanie naszych komórek rozpoczęły się z dniem 16 marca br., natychmiast po publikacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. I były to:

a/ zamknięcie obiektów kulturalno – wychowawczych (ODK, KOLIBER, KOLIBER KKF)

b/ zamknięcie biur spółdzielni przed fizycznym kontaktem z interesantami

c/ wstrzymanie funkcjonowania kas spółdzielni w miejscach ich lokalizacji

d/ wstrzymanie przeglądów okresowych w lokalach

e/ nie prowadzenie żadnych prac remontowych w lokalach mieszkańców, z wyjątkiem działań usuwających awarię

f/ zamknięcie z dniem 18 marca br. wszystkich placów gier i zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowych.

            Podjęta została decyzja o tym by opóźnienia płatności czynszowych z okresu zamknięcia kas spółdzielni, nie były obłożone naliczonymi odsetkami statutowymi.

Musimy stwierdzić, że nasi mieszkańcy bardzo sprawnie zareagowali na powstałe trudności,
a blisko 75 proc. z nich przekazywało opłaty do spółdzielni, poprzez osobiste konta bankowe, często wykorzystujące stałe zlecenie dla comiesięcznych operacji bankowych.

Efektem takich działań jest to, że po tradycyjnym wzroście zadłużeń czynszowych ( o ok.
8 proc.) w I kwartale, już w miesiącu kwietniu zarejestrowaliśmy jego spadek (o 2 proc.).

            Także szybkie uruchomienie (zabezpieczonych sanitarnie kas) najpierw w ODK ( od 14 kwietnia br.), a następnie w budynku ADM „Wschód” (od 27 kwietnia) pozwoliło na uzyskanie powyższego efektu.

            Jak czytelnicy pamiętają, w drugiej połowie marca, podjęliśmy decyzję
i rozpoczęliśmy codzienną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków oraz 40 kabin dźwigów osobowych w budynkach wysokich. Z dniem 8 maja zluzowaliśmy te zabiegi do działań co drugi dzień, zaś z końcem maja kończymy tę operację. Była ona dosyć kosztowna (ok. 80 tys. zł), na którą żadna z tarcz rządowych nie przewidywała dofinansowania dla zarządców budynków, podobnie jak z jakąkolwiek inną pomocą dla mieszkańców spółdzielczych budynków.

            Uwarunkowania okresu pandemii ograniczyły nasze działania statutowe, dotyczące funkcjonowania organów samorządu (Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych), a także oddziaływują wstrzymująco na tryb zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w br.

W miesiącu marcu RN odbyła swe posiedzenie jak w poprzednich miesiącach, zaś
w kolejnych miesiącach: kwietniu i maju na dużych salach w Osiedlowym Domu Kultury, gdzie zachowano obostrzenia i wymogi sanitarne co do odległości i rodzajów zabezpieczeń.

Decyzja co do terminu Walnego Zgromadzenia 2020 r. , zostanie podjęta po decyzjach Rady Ministrów, dopuszczających odbywanie zgromadzeń, powyżej 50 osób w naszych Domach Kultury. Przypuszczamy, że będzie to termin w miesiącu wrześniu br.

            Dzisiaj informujemy czytelników i naszych mieszkańców, że z dniem wczorajszym
(1 czerwca) otworzyliśmy, przy funkcjonujących obostrzeniach sanitarnych, trzy biura Spółdzielni (przy ul. Środkowej 35 i w obydwu budynkach Administracji Osiedlowych).

I tak:

► W biurze Zarządu Spółdzielni zostają otwarte i uruchomione:

- kasa przyjmująca wpłaty czynszowe

- dział członkowsko – lokalowy

- komórka kontroli rozliczeń czynszowych

- komórka windykacji czynszowej i dodatków mieszkaniowych

- stanowisko ds. rozliczeń kosztów ciepła i wody

- sekretariat /przyjęcia korespondencji/

- przyjęcia interesantów przez członków Zarządu /po wcześniejszym zgłoszeniu/

► W biurach Administracji Osiedlowych

- przyjęcia interesantów

Uwaga: Liczba interesantów wpuszczanych do biura będzie ograniczona, zaś w komórce załatwiającej sprawę może przebywać jedna osoba, zabezpieczona w maskę lub przyłbicę
i rękawiczki.

            Każda osoba będzie zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk przy wejściu na teren biur spółdzielni.

            Dokładne wymagania, co do sposobu postępowania interesantów i załatwiania spraw przedstawiają opisy, które umieściliśmy na tablicach informacyjnych i drzwiach
w poszczególnych obiektach i komórkach spółdzielni.

------------------

            Dlatego zapraszając naszych mieszkańców do biur, przepraszamy za tak długi okres ograniczonych kontaktów z Państwem, wynikłych z panującej pandemii i prosimy o dalsze stosowanie się do obowiązujących nadal wymogów sanitarnych. Korzystne byłoby również, ze strony mieszkańców, by w szerszym zakresie wykorzystywali kontakty telefoniczne
i mailowe jakie w minionym okresie udało się wspólnie wypracować. Serdecznie do nich zachęcamy.

Zarząd ŻSM

19.05.2020 r.

WIADOMOŚCI Z RYNKU MIESZKANIOWEGO

I . W KRAJU

            Uważane za budownictwo przestarzałe i niskiej jakości, - bloki z czasów PRL przetrwały krytykę. Kupujący dostrzegają zalety bloków i blokowisk.

            Budownictwo mieszkaniowe epoki PRL-u dostarczyło ok. 7 mln lokali mieszkalnych
i większość z nich to wielka płyta.

Ciągle mieszka w nich kilkanaście milionów osób (u nas w Żyrardowie to 5900 lokali
w których mieszka około 9500 użytkowników), chociaż szybkie budowanie sprzyjało generowaniu wad.

Raziła niska jakość wykonania, brak odpowiedniej termoizolacji, wentylacji, niepraktyczne mieszkania itp. Mimo to bloki w Polsce powstawały jeszcze w latach 90. Dopiero po roku 2000 na większą skalę ruszyły inwestycje deweloperskie i tzw. nowe budownictwo (w tym ze środków KFM i TBS-y).

            Mimo rozkwitu nowych osiedli, bloki nadal są „w obiegu”. Wielkie betonowe sypialnie są w każdym dużym mieście w Polsce (u nas zamieszkuje w nich 1/4 żyrardowian). Na osiedlach w wielu miejscach w kraju żyje nawet po kilkadziesiąt tysięcy osób.

Różnie się patrzy na wielkie blokowiska, ale w rozbudowujących się miastach często okazuje się, że żyje się tam wygodniej niż na nowych osiedlach deweloperskich. Dlaczego ?

Duże blokowiska są zazwyczaj dobrze skomunikowane z centrum. Są sklepy, banki, poczty, przedszkola, żłobki, skwerki, place zabaw. Tego wszystkiego może natomiast brakować na nowych osiedlach deweloperskich, które rosną w oddanych lokalizacjach, często znacznie szybciej niż powstaje niezbędna infrastruktura.

            Pomimo różnych wątpliwości wielka płyta nie zniknęła z rynku wtórnego i dobrze się sprzedaje.

U nas w spółdzielni w 2019 r. dokonano 225 transakcji sprzedaży i kupna lokalu. Przed wybuchem epidemii ceny mieszkań w blokach były przeciętnie o 10 ÷ 15 proc. niższe niż nieruchomości mieszkaniowych na nowych osiedlach, czy też w wyremontowanych starych kamienicach.

Warto wspomnieć, że spółdzielnie w kraju, w tym i nasza, nie czekają z założonymi rękami. Obskurne bloki z wielkiej płyty odeszły do lamusa. Są one ocieplane i mają remontowane elewacje oraz pozostałą infrastrukturę techniczną w zakresie na jaki pozwalają możliwości finansowe spółdzielni i mieszkańców budynków. Wszystko to zwiększa atrakcyjność wielkiej płyty, która mimo upływu lat ciągle jest popularnym rodzajem budownictwa na rynku wtórnym.

II. W ŻYRARDOWIE

            Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa mimo zapaści taniego budownictwa dla uboższej części społeczeństwa, nadal kontynuuje jego realizację. My także oczekujemy powrotu zmodernizowanego systemu wielkopłytowego, który pozwoliłby przyspieszyć
i potanieć budowę nowych mieszkań. Na razie realizujemy budowę kolejnego obiektu mieszkalnego w którym tylko płyty stropowe są elementem budownictwa wielkopłytowego.

            Aktualnie , o czym już kilkakrotnie informowaliśmy czytelników, trwa budowa naszego 24-lokalowego obiektu mieszkalnego w os. Piękna (przy ul. Spółdzielczej 7).

Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „HEGOR” Sp. z o.o.
z Sochaczewa rozpoczął budowę w dniu 5 lutego br. Termin zakończeni inwestycji zaplanowany został na dzień 15 lutego 2021 r.

Pomimo stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju i w naszym mieście inwestycja przebiega zgodnie z założonym planem a jej stan zaawansowania przedstawiają wykonane już segmenty budowy, co pokazują załączone fotografie obiektu.

I tak:

► W zakresie robót zewnętrznych wykonano:
■ sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej

     ■ sieć i przyłącze wody

     ■ sieć kanalizacji deszczowej

     ■ drenaż opaskowy wokół budynku.

► W robotach instalacji wewnętrznych:

     ■ położono poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach oraz wykonano piony  
       kanalizacji do wysokości parteru

► W zakresie robót budowlanych wykonano:

     ■ ściany piwnic i stropy nad piwnicami

     ■ izolację przeciwwilgotnościową piwnic

     ■ ocieplono ściany piwnic

     ■ na ukończeniu jest budowa ścian parteru.

            Zakładamy, że w tygodniu wydania „Życia Żyrardowa” z niniejszym artykułem będą przykryte płytami stropowymi pomieszczenia parteru budynku.

W momencie powstawania niniejszego artykułu blisko połowa lokali w budynku ma już swoich przyszłych właścicieli, którzy podpisali stosowne umowy kupna. Pozostali, przyszli użytkownicy lokali analizują rynek mieszkań oraz kredytów i wstrzymują swoje decyzje. Wzrost niepewności i ryzyka wywołanych pandemią koronawirusa powodują, że potencjalni klienci i banki są bardziej zachowawczy. Rozgrzany wcześniej rynek sprzedaży mieszkań
w kraju, w miesiącu kwietniu br. wykazał prawie 35 proc. mniejsze zainteresowanie kredytami niż rok temu. Liczymy jednak, że to się uspokoi bo wiele młodych rodzin bez własnego mieszkania, mieszkać gdzieś musi.

Dlatego o postępach w realizacji naszego nowego budynku będziemy na bieżąco informować zainteresowanych czytelników.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu