Przetargi

        

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 35 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

w zakresie: wykonanie prac remontowych w zasobach Ż.S.M w roku 2019.

Rodzaj robót:

 • dekarsko – blacharskie
 • malarskie
 • ogólnobudowlane
 • drogowe
 • alpinistyczne
 • ocieplenie stropodachów
 • ślusarskie
 • przeglądy elektryczne
 • instalacja C.O
  • instalacja gazowa
  • instalacja wod-kan
  • ocieplenie ścian szczytowych
  • wymiana okienek piwnicznych

Opłaty za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie 50,00 zł należy dokonać przelewem na konto zamawiającego
w PKO BP S.A    nr 31 1020 1055 0000 9102 0015 5820 z dopiskiem „ za SIWZ -Remonty 2019”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Środkowej 35, pok. Nr 8, po przedłożeniu dowodu opłaty.

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach do dnia 04.12.2018 do godz. 12.45 w siedzibie Biura Zarządu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ulicy Środkowej 35, 96-300 Żyrardów, l piętro sekretariat

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości podanej w SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2018 o godz.13.00 w Biurze Zarządu ŻSM przy ul. Środkowej 35 w Żyrardowie, sala konferencyjna pok. nr 9, parter.

Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu (0-46) 855-30-41; 855-49-53

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu